GDPR - General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation (odtud zkratka „GDPR“), celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES je novou celoevropsky přímo závaznou komplexní právní regulací, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. GDPR nabývá účinnosti 25. května 2018. České republice nahradí dosud platný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Hlavním smyslem tohoto předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty lidí. Rovněž dochází k přesnějšímu stanovení povinností správců a zvýšení sankcí za jejich porušení.

pro ochranu osobních údajů

Prací pověřence je dohled nad zpracováním OÚ, informační a poradenská činnost. Na pověřence se mohou s dotazy a žádostí o radu obracet správci/zpracovatelé OÚ, subjekty OÚ (tedy fyzické osoby, jejichž osobní údaje se zpracovávají), a také dohledový úřad - Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Pověřenec monitoruje, zda zpracování OÚ probíhá v souladu s právními předpisy, ale nenese za ně odpovědnost, ta zůstává na bedrech správce/zpracovatele. V situacích, kdy správce/zpracovatel musí vypracovat posouzení vlivu určité činnosti na ochranu OÚ, dává k němu pověřenec svůj posudek. Tento posudek sice není pro správce/zpracovatele závazný, musí se s ním však argumentačně vypořádat v dokumentaci k posouzení. Nařízení GDPR stanovuje jen minimální rozsah pravomocí pověřence, avšak úkolů ve věci ochrany OÚ může vykonávat daleko více.

Poradíme Vám, jak se nedostat do střetu zájmů.

Seznámíme Vás s tím, jaká je role Pověřence a jaké jsou podmínky pro jeho činnost.

POVĚŘENEC

od 1500,-
 • konzultace s dozorovými orgány na žádost
 • monitorování souladu s Obecným nařízením
 • poradenství pro pracovníky, kteří zpracovávají osobní údaje
 • poradenství při komunikaci a dodavateli ICT
 • vstupní školení zaměstnanců
 • školení se zaměřením na novinky v legislativě
 • zajišťování posudků

KONZULTACE

od 500,-
 • kontrola stávající dokumentace
 • konzultace zavádění opatření, kamerových systému
 • ověření souladu s nařízením
 • příprava pro vlastní tvorbu GDPR dokumentace
 • školení, zasvěcení do problematiky GDPR
 • konzultace s dozorovými orgány na žádost
 • vyhodnocení námitek subjektů údajů

DOKUMENTACE

od 2000,-
 • vstupní analýza pro přípravu dokumentace
 • poskytnutí podkladů do vlastní dokumentaci
 • zpracování interní směrnice
 • kontrola smluv
 • kontrola stávající dokumentace, její doplnění
 • postup zajištění souladu s nařízením
 • zavádění opatření i technologií
 • školení
Přejít nahoru